Palabra   zapato
Singular נעל
Femenino  
Plural נעליים 
Femenino Plural  
Audio escuchar