Palabra   violeta
Singular סגול
Femenino סגולה 
Plural סגולים 
Femenino Plural סגולות 
Audio escuchar