Palabra   revolver
Singular נשק
Femenino  
Plural כלי נשק 
Femenino Plural  
Audio escuchar