Palabra   pistola
Singular אקדח
Femenino  
Plural אקדחים 
Femenino Plural  
Audio escuchar