Palabra   paloma
Singular יונה
Femenino  
Plural יונים 
Femenino Plural  
Audio escuchar