Palabra   noche
Singular לילה
Femenino  
Plural לילות 
Femenino Plural  
Audio escuchar