Palabra   mermelada
Singular ריבה
Femenino  
Plural ריבות 
Femenino Plural  
Audio escuchar