Palabra   mandarina
Singular מנדרינה
Femenino  
Plural מנדרינות 
Femenino Plural  
Audio escuchar