Palabra   durazno
Singular אפרסק
Femenino  
Plural אפרסקים 
Femenino Plural  
Audio escuchar