Palabra   arveja
Singular אפון
Femenino  
Plural אפונים 
Femenino Plural  
Audio escuchar